برچسب: موانع ارتباطی

  • موانع ارتباطی

    موانع ارتباطی

    وقتی صحبت از ارتباطات می‌شود، همه موضوعات حول چگونگی برقراری ارتباط و استراتژی ارتباطی می‌چرخد. اما تمام تلاش ما در برقراری و پایداری ارتباط می‌تواند با وجود موانع ارتباطی به اثربخشی کافی منتج نشود. ما به عنوان فرستنده اطلاعات در یک ارتباط با نهایت تلاش برای انتقال پیام، اگر عوامل گوناگون مثل عوامل محیطی، روانی،…