برچسب: ماتریس ذی‌نفعان

  • ماتریس ذی‌نفعان (Stakeholders Matrix) چیست؟

    ماتریس ذی‌نفعان (Stakeholders Matrix) چیست؟

    خاطرم نیست کِی و کجا این نقل قول را شنیدم، اینکه پژوهشگران برای نمایش نتیجه تحقیق‌های‌شان یک ماتریس می‌کشند و معجزه‌وار از مفهوم مورد نظر حرف می‌زنند. شاید ماتریس ذی‌نفعان هم از این قاعده مستثنی نباشد. اما برای من کار کرده است. ماتریس ذی‌نفعان کمک می‌کند در ارتباطات، چه شخصی و چه سازمانی، اولویت‌بندی و…